Chính sách

Chính sách bảo hànhbảo hành 1-1 ( đổi lại acc khác tương tự ) trong các trường hợp sau : 1.  acc bị khoá do chủ cũ tranh chấp  , 2 là bị khoá do vi phạm các điều khoản của GRN tuy nhiên  thời gian vi phạm phải trước ngày mình bán acc cho các bạn